Optimised for Internet Explorer 8.x/9.x, Mozilla Firefox 3.x/4.x, Google Chrome 4.x/10.x, Safari 4.x and Opera 9.x/10.x/11.x with a resolution of 1280x1024px minimum.
Flag Flag Flag Flag Flag Flag Flag Flag Flag Flag Maximize/Restore Size
English Deutsch Български Suomi Deutsch Magyar Português Slovenčina Español Türkçe
СИЛНИ МЛАДЕЖИ - МЛАДЕЖИ под натиск на ПСИХИЧЕСКИ НАРУШЕНИЯ в техните РОДИТЕЛИ
Обучения за придобиване на умения за подпомагане на учители,здравни професионалисти и социални работници
Към тази година е доказано, че един на всеки четири възрастни има диагностицирано психическо разстройство. (Kessler et al. 2005)

В последните години остановяването на потенциалното въздействие на психическите разстройства на родителите към техните деца се е увеличило драстично. Редица аспекти в развитието на младежите може да бъде повлияно като например тяхното физическо, когнитивно, социално, емоционално и поведенческо развитие. (Ramchandani and Stein 2003)

Въпреки тези факти все още се подценява от професионалистите отрицателното влияние върху младежите, оказано от техните родители с психичени разстройства и заболявания. (KГјchenhoff 2001)

Проектът "СИЛНИ МЛАДЕЖИ" предлага на Вас професионалистите обучителни ресурси и възможност да изпратите въпрос чрез електронна поща (на Английски, Немски или Испански).Задължително:


Пожелателно:


   Лице за контакт:

Д-р Манфред Претис, психолог

Обучава професионалисти в тандем с Александра Димова.

Ежедневно работи с деца и младежи, които имат родители с психически разстройства
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Furthermore this project has been funded by the Austrian ministery for education, arts and culture (BMUKK). © 2009-2024 by KIDS STRENGTHS Project
Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация. powered by