Optimised for Internet Explorer 8.x/9.x, Mozilla Firefox 3.x/4.x, Google Chrome 4.x/10.x, Safari 4.x and Opera 9.x/10.x/11.x with a resolution of 1280x1024px minimum.
Flag Flag Flag Flag Flag Flag Flag Flag Flag Flag Maximize/Restore Size
English Deutsch Български Suomi Deutsch Magyar Português Slovenčina Español Türkçe
KIDS STRENGTHS - DETI v KONTEXTE DUŠEVNÝCH PORÚCH
Tréning zručností učiteľov, odborníkov v zdravotníctve a sociálnych pracovníkov
Približne jeden zo štyroch dospelých trpel v danom roku diagnostikovateľnou duševnou poruchou. (Kessler et al. 2005)

V posledných rokoch sa čoraz viac potvrdzuje možný vplyv psychiatrickej poruchy rodiča na dieťa. Ovplyvnených môže byť viacero oblastí vývinu detí, vrátane ich fyzického, kognitívneho, sociálneho, emocionálneho vývinu a vývinu správania. (Ramchandani and Stein 2003)

Napriek tomu sa tento vplyv duševného ochorenia rodiča na deti stále u väčšiny odborníkov podceňuje. (Küchenhoff 2001)

KIDS STRENGTHS pre vás ako odborníkov ponúka tréningové zdroje a tiež možnosť klásť otázky prostredníctvom e-mailu (v angličtine, nemčine alebo španielčine).Povinné:


Nepovinné:


  Vaša kontaktná osoba:

Manfred Pretis PhD, psychológ, špeciálny pedagóg.

Základné a ďalšie vzdelávanie odborníkov spolu s Aleksandrou Dimovou.

Operatívne pracujúci s deťmi v kontexte ťažkostí v oblasti duševného zdravia rodičov
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Furthermore this project has been funded by the Austrian ministery for education, arts and culture (BMUKK). © 2009-2024 by KIDS STRENGTHS Project
Táto publikácia reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente). powered by