Optimised for Internet Explorer 8.x/9.x, Mozilla Firefox 3.x/4.x, Google Chrome 4.x/10.x, Safari 4.x and Opera 9.x/10.x/11.x with a resolution of 1280x1024px minimum.
Flag Flag Flag Flag Flag Flag Flag Flag Flag Flag Maximize/Restore Size
English Deutsch Български Suomi Deutsch Magyar Português Slovenčina Español Türkçe
KIDS STRENGTHS - DETI v KONTEXTE DUŠEVNÝCH PORÚCH
Tréning zručností učiteľov, odborníkov v zdravotníctve a sociálnych pracovníkov
Online zásobáreň zdrojov

Účel:
Táto zásobáreň zdrojov je určená na rozširovanie tréningových materiálov (zdrojov) pre odborníkov pracujúcich s rodičmi s ťažkosťami v oblasti duševného zdravia.

Rozpätie materiálov je vhodné v rôznych profesionálnych tréningových situáciách (základné vzdelávanie a/alebo ďalšie vzdelávanie/ alebo samovzdelávanie).

Kategorizácia zdrojov korešponduje s rôznymi profesionálnymi skupinami, ktorým je projekt adresovaný. Prosím, otvorte súbor, korešpondujúci s vaším odborným zameraním. Môžete nájsť aj iné zaujímavé zdroje určené pre iné odborné skupiny. V rámci vašej profesionálnej kategórie nájdete štyri moduly projektu, podporené pomocnými metodologickými súbormi a ďalšie užitočné materiály.

Ako užívateľ zásobárne zdrojov si môžete zadarmo stiahnuť dostupné materiály a dokonca aj nahrávať vlastné materiály.
Pre ďalšie informácie kliknite prosím TU.

kliknite TU Pre vstup do zásobárne zdrojov KIDS STRENGTHS alebo na snímok obrazovky dolu.

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Furthermore this project has been funded by the Austrian ministery for education, arts and culture (BMUKK). © 2009-2024 by KIDS STRENGTHS Project
Táto publikácia reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente). powered by