Optimised for Internet Explorer 8.x/9.x, Mozilla Firefox 3.x/4.x, Google Chrome 4.x/10.x, Safari 4.x and Opera 9.x/10.x/11.x with a resolution of 1280x1024px minimum.
Flag Flag Flag Flag Flag Flag Flag Flag Flag Flag Maximize/Restore Size
English Deutsch Български Suomi Deutsch Magyar Português Slovenčina Español Türkçe
СИЛНИ МЛАДЕЖИ - МЛАДЕЖИ под натиск на ПСИХИЧЕСКИ НАРУШЕНИЯ в техните РОДИТЕЛИ
Обучения за придобиване на умения за подпомагане на учители,здравни професионалисти и социални работници
SINN  
Име на партньора(институцията) S.I.N.N. Evaluation
Лице за контакт (за проекта) Manfred Pretis
Aдрес Lerchengasse 4c
A-8054 Graz Austria
Електронна поща
уеб сайт http://www.sinn-evaluation.at
Основна зона на работа по отношение на работа с деца и младежи Evaluation of social services, project managment in the field of early preventive services (early childhoood intervention), basic and further education in early childhood intervention, scientific support of projects, quality management and scientific consulting of social services (mobile early childhood intervention), conception of training curricula in the field of early childhood intervention (MSH www.medicalschool-hamburg.de)
Предишни или настоящи проекти и дейности Evaluation of early intervention methods in Austria and internationally (Cypres, Kirgistan)

Project Coordination:
www.ebiff.org
www.eqm-pd.com

Project partnership in diverse LLL projects
www.easyict.eu
www.enevaproject.eu
www.carers-project.eu
www.camhee.eu

Coordination of the current LLL project 
PRECIOUS (www.precious.at)
Какво още е от значение да знаем за Вашата институция Diverse book publications on the topic Early Childhood Intervention:
Pretis (2001): Frühförderung planen, durchführen und evaluieren. München: Reinhardt (Planning, implementing and evaluation early childhood intervention)
Brandau, Pretis, Kaschnitz (2003): ADHS bei Klein- und Vorschulkindern. München: Reinhardt (ADHS of toddlers and pre-school children)
Pretis, M., Dimova, A. (2004). Frühförderung bei Kindern psychisch kranker Eltern. München: Reinhardt. (Early intervention in children of parents with mental disorders)
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Furthermore this project has been funded by the Austrian ministery for education, arts and culture (BMUKK). © 2009-2024 by KIDS STRENGTHS Project
Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация. powered by