Optimised for Internet Explorer 8.x/9.x, Mozilla Firefox 3.x/4.x, Google Chrome 4.x/10.x, Safari 4.x and Opera 9.x/10.x/11.x with a resolution of 1280x1024px minimum.
Flag Flag Flag Flag Flag Flag Flag Flag Flag Flag Maximize/Restore Size
English Deutsch Български Suomi Deutsch Magyar Português Slovenčina Español Türkçe
СИЛНИ МЛАДЕЖИ - МЛАДЕЖИ под натиск на ПСИХИЧЕСКИ НАРУШЕНИЯ в техните РОДИТЕЛИ
Обучения за придобиване на умения за подпомагане на учители,здравни професионалисти и социални работници
PRIS  
Име на партньора(институцията) ProjectOffice for innovative social policy
Лице за контакт (за проекта) Wilhelm Stadler
Aдрес Roseggerkai 5/17
A-8010 Graz
Austria
Електронна поща
уеб сайт http://www.projectoffice.at
Основна зона на работа по отношение на работа с деца и младежи ProjectOffice has participated in several projects concerning ECI and has primarily implemented specific Web-based applications for ECI purposes (e.g. Assessment Tool for individual education/training, ressorce pool for traing materials,...)
Предишни или настоящи проекти и дейности ProjectOffice has been partner in the LLL projects EBIFF and PRECIOUS.
Какво още е от значение да знаем за Вашата институция ProjectOffice is a non-profit institution implementing research and pilot projects e.g. in the areas employment, education, equal opportunities and youth on national and European level.
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Furthermore this project has been funded by the Austrian ministery for education, arts and culture (BMUKK). © 2009-2024 by KIDS STRENGTHS Project
Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация. powered by