Optimised for Internet Explorer 8.x/9.x, Mozilla Firefox 3.x/4.x, Google Chrome 4.x/10.x, Safari 4.x and Opera 9.x/10.x/11.x with a resolution of 1280x1024px minimum.
Flag Flag Flag Flag Flag Flag Flag Flag Flag Flag Maximize/Restore Size
English Deutsch Български Suomi Deutsch Magyar Português Slovenčina Español Türkçe
A GYERMEKEK ERÕFORRÁSAI - GYERMEKEK A MENTÁLIS BETEGSÉGEK KONTEXTUSÁBAN
Készségfejlesztõ képzés egészségügyi, oktatási és szociális szakemberek számára
LORAND  
Partner (intézmény) neve Eötvös Lóránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar
A projektért felelõs személy Véghelyi Józsefné dr. dékánhelyettes
Cím Kiss János altábornagy u. 40., 1126 Budapest, Hungary
E-mail
Honlap http://www.tok.elte.hu
A projekttel kapcsolatos munkaterületek Intézményünk nagy hangsúlyt fektet a pedagógusjelöltek képzése során a gyermekek korai élettapasztalatai fontosságának hangsúlyozására. A képzési programok mindhárom pedagógus szakunkon magukban foglalják a korai prevenció, a gyermekvédelem, a különböző hátterű családokkal való kapcsolattartás témaköreit. Külön szakmai modult ajánlunk azoknak a diplomás pedagógusoknak, akik család- és gyermekvédelmi ismeretekkel kiegészített szakvizsgát szeretnének szerezni.
Egyéb jelenlegi vagy korábbi projekttevékenység Az intézmény számos hazai és nemzetközi fejlesztési projektben szerepet vállalt és vállal. A KID’S STRENGTH célkitűzéseivel összhangban kiemelendő a TÁMOP 4.1.2. hazai pályázati projektben való részvétel, melynek tartalma: Pedagógusképzést segítő szolgáltató és kutatóhálózatok kialakítása. 2.1.1. alprogram - A család és intézményes nevelés (óvoda, iskola) kapcsolata c. kutatási témához kutatócsoport létrehozása, amely a témát a közoktatás különböző szintjein kívánja vizsgálni pedagógiai–pszichológiai és szakmódszertani megközelítéssel. A kutatás célja:
  • A különböző kultúrájú családok és az intézmények viszonyának feltárása: a különböző kultúrájú családok nézetei az óvodáról/iskoláról és az általuk közvetített tudásról, valamint a pedagógusok nézetei a különböző kultúrájú családok neveléséről és intézményes neveléshez való viszonyáról.
  • Szülői részvétel az óvodában/iskolában: a részvétel intézményes formái, a különböző rendezvények szerepe a kapcsolat alakulásában, a konfliktuskezelés csatornáinak kiépítése és intézményi működése, az óvoda/iskola feladataiban való önkéntes szülői részvétel működési mechanizmusának és lehetőségeinek feltárása.
Milyen egyéb fontos információt érdemes tudni az intézményrõl? A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) 370 éves hagyományokkal rendelkező egyetem. A korábban önálló Tanító- és Óvóképző Főiskola 2000-től mint önálló kar az egyetem integrált részeként működik. Az elődintézmény nagy hagyományaira és jelentős múltjára alapozva a Kar a magyarországi tanító- és óvodapedagógus képzés egyik legjelentősebb központja. A Kar profilját a 4 éves tanítóképzés és a 3 éves óvodapedagógus képzés adja. Speciális szerb és német nemzetiségi képzés keretében a két etnikai kisebbség számára is folyik tanító- és óvodapedagógus képzés. A Kar felsőfokú szakképzés keretében Ifjúságsegítő, valamint Csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó felsőfokú szakképesítést adó programokat is indít. A 2010/11-es tanévtől a 3 éves Csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó alapszakkal bővül a képzés.
Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Furthermore this project has been funded by the Austrian ministery for education, arts and culture (BMUKK). © 2009-2021 by KIDS STRENGTHS Project
Ez a kiadvány a szerzõ nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehetõ felelõssé az abban foglaltak bárminemû felhasználásért. powered by