Optimised for Internet Explorer 8.x/9.x, Mozilla Firefox 3.x/4.x, Google Chrome 4.x/10.x, Safari 4.x and Opera 9.x/10.x/11.x with a resolution of 1280x1024px minimum.
Flag Flag Flag Flag Flag Flag Flag Flag Flag Flag Maximize/Restore Size
English Deutsch Български Suomi Deutsch Magyar Português Slovenčina Español Türkçe
KIDS STRENGTHS - DETI v KONTEXTE DUŠEVNÝCH PORÚCH
Tréning zručností učiteľov, odborníkov v zdravotníctve a sociálnych pracovníkov
MINHO  
Meno partnera (inštitúcie) University of Minho
Zodpovedná osoba (za projekt) Ana Maria Serrano
Adresa Universidade do Minho
Instituto de Estudos da Criança – Campus de Gualtar
4710-057 Braga
Portugal
E-mail
Domovská stránka http://www.iec.uminho.pt
Hlavná oblasť práce týkajúca sa včasnej intervencie alebo detí v ohrození Early Intervention
Ana Maria Serrano has been in the area of Special Education and Early intervention since 1982 and is a professor at the Institute of Child Studies, University of Minho since 1994. Coordinates a Master’s Program in Early Intervention
She participated in a one year program for preparing professionals for Early Intervention designated –"Project Prepare- Professionals Relating Effectively to Parents in At-Risk Environments" which took place at the University Affiliated Cincinnati Centre for Developmental Disabilities – Children’s Hospital, EUA. She has been publishing in journals and books and lectures nationally and internationally on issues related with EI.
Is a member of the board of National Association of Early Intervention. (ANIP). (Portugal) and of the board of Eurlyaid.
Predchádzajúce alebo súčasné iné projektové aktivity Training Professionals on Routines Based Assessment and Intervention a national Project from ANIP-Portugal.
Early Intervention Project in Madeira-Portugal
Grundtvig Project "Working with parents with intellectual disabilities" (2005-2006)
Comenius Project Early Childhood Education on Inclusive Settings (ECEIS).
Čo je ešte dôležité a čo by mali ľudia vedieť o tejto inštitúcii The Institute of Child Studies (IEC) is a school of the University of Minho that assures the teaching, the research and other specialized services in the ambit of child studies and the preparation of early childhood educators and basic school teachers. Beyond the first Bologna cycle in child education and in basic teaching of elementary school, IEC develops the preparation of education professionals to the referred levels of teaching, and offers several specializations courses in the ambit of child studies, such as the areas of child social services and child health. IEC also offers a program in Early Intervention that prepares professionals from different disciplines (therapists, social workers, nurses, psychologists, early childhood educators) to work with children and families at-risk or with special needs.
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Furthermore this project has been funded by the Austrian ministery for education, arts and culture (BMUKK). © 2009-2024 by KIDS STRENGTHS Project
Táto publikácia reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente). powered by