Optimised for Internet Explorer 8.x/9.x, Mozilla Firefox 3.x/4.x, Google Chrome 4.x/10.x, Safari 4.x and Opera 9.x/10.x/11.x with a resolution of 1280x1024px minimum.
Flag Flag Flag Flag Flag Flag Flag Flag Flag Flag Maximize/Restore Size
English Deutsch Български Suomi Deutsch Magyar Português Slovenčina Español Türkçe
KIDS STRENGTHS - DETI v KONTEXTE DUŠEVNÝCH PORÚCH
Tréning zručností učiteľov, odborníkov v zdravotníctve a sociálnych pracovníkov
BRATSV  
Meno partnera (inštitúcie) Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
Katedra liečebnej pedagogiky
Zodpovedná osoba (za projekt) Mária Bendíková, Marta Horňáková
Adresa Šoltésovej 4
813 34 Bratislava
Slovakia
E-mail
Domovská stránka http://www.fedu.uniba.sk
Hlavná oblasť práce týkajúca sa včasnej intervencie alebo detí v ohrození Príprava a realizácia vyskoškolského vzdelávania odborníkov v rámci študijného programu.
Predchádzajúce alebo súčasné iné projektové aktivity PRECIOUS, LLP-LDV-TOI-08-AT-OO11
Čo je ešte dôležité a čo by mali ľudia vedieť o tejto inštitúcii Ponúkame komunikačný priestor pre odborníkov v praxi, prepájame rozvíjanie vedného odboru s praxou a prax s riadiacimi inštitúciami a legislatívou.
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Furthermore this project has been funded by the Austrian ministery for education, arts and culture (BMUKK). © 2009-2024 by KIDS STRENGTHS Project
Táto publikácia reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente). powered by